tiistaina, helmikuuta 24, 2015

Jatkoa aiheelle VNC Raspberry Pi:lle

Aiemman kirjoituksen löydät täältä. Eli nyt kun minulla on käytössä HDMI kaapeli suoraan monitoriin, niin päätin vähän säätää isompaa resoluutiota.

Eli tässä uusi päivitetty startup scripti

### BEGIN INIT INFO
# Provides: vncboot
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start VNC Server at boot time
# Description: Start VNC Server at boot time.
### END INIT INFO

#! /bin/sh
# /etc/init.d/vncboot

#export USER HOME

VNCUSER='pi'
eval cd ~$VNCUSER
case "$1" in
 start)
   su $VNCUSER -c '/usr/bin/tightvncserver :1 -geometry 1920x1080 -depth 24'
   echo "Starting TightVNC server for $VNCUSER "
   ;;
 stop)
   pkill Xtightvnc
   echo "Tightvncserver stopped"
   ;;
 *)
   echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
   exit 1
   ;;
esac
exit 0

Saat sen ladattua myös täältä.

Ei kommentteja: