torstaina, syyskuuta 23, 2010

Redmine:n asennus ubuntuun

redmine löytyy ubuntun repoista
rubyn asentaminen ja muiden tarvittavien pakettien:
sudo apt-get install
 • apache2
 • apache2-threaded-dev
 • build-essential
 • libapache-dbi-perl
 • libapache2-mod-perl2
 • libapache2-svn
 • libdigest-sha1-perl
 • libgemplugin-ruby
 • libgemplugin-ruby1.8
 • libruby-extras
 • libruby1.8-extras
 • mysql-server
 • rails
 • rake
 • ruby
 • rubygems
 • rubygems1.8
 • ruby1.8-dev
 • subversion
Komento: sudo apt-get install apache2-threaded-dev build-essential libapache-dbi-perl libapache2-mod-perl2 libapache2-svn libdigest-sha1-perl libgemplugin-ruby libgemplugin-ruby1.8 libruby-extras libruby1.8-extras mysql-server rails rake ruby rubygems rubygems1.8 ruby1.8-dev subversion

Redminen asennus reposta:
sudo apt-get install redmine redmine-mysql
Linkin luonti:
ln -s /usr/share/redmine/public /var/www/redmine
Passengerin asennus:
sudo gem install passenger
cd /var/lib/gems/1.X/gems/passenger-X.X.X/
sudo bin/passenger-install-apache2-module
Passengerin enable tilaan, käynnistä apache uudelleen tämän jälkeen:
sudo a2enmod passenger
lisää conf tiedostoon: PassengerDefaultUser www-data
Conf tiedostojen sisältö:
passenger.conf ->
PassengerRoot /var/lib/gems/1.8/gems/passenger-2.2.15
PassengerRuby /usr/bin/ruby1.8
PassengerDefaultUser www-data
passenger.load ->
LoadModule passenger_module /var/lib/gems/1.8/gems/passenger-2.2.15/ext/apache2/mod_passenger.so
PassengerRoot /var/lib/gems/1.8/gems/passenger-2.2.15
PassengerRuby /usr/bin/ruby1.8
Sitten vielä apachen sites-available kansioon seuraava tiedosto ja sites-enabled:ssa linkki kyseiseen tiedostoon.
redmine.conf ->
RailsBaseURI /redmine
#allow from all
#Options +Indexes
Sitten vielä lopuksi apachen uudelleen käynnistys

Ei kommentteja: