torstaina, lokakuuta 29, 2015

FFMPEG ja Raspberry Pi

Tarkoituksenani on kääntää lähdekoodista ffpmeg ja muutama codekki. Eli aluksi pitää kääntää codekit.
Aja komento: cd /usr/src
Lataa Gitistä viimeisimmät lähdekodit komennolla: sudo git clone git://git.videolan.org/x264
Tämän jälkeen cd x264
Sitten configurointi: sudo ./configure --host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
Komennot: sudo make
sudo make install
Kääntäminen kestää jonkin aikaaa ja pidempää jos käytät Raspberry Pi A:ta.

Sitten itse ffmpeg asennus lähdekoodista:
Mene kasioon: cd /usr/src
Aja komento: git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git
Mene kansioon: cd ffmpeg
Ajakomento kansiossa: sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
Tämän jälkeen kun konfaus on ohi, aja komento: make
Sitten asennus: sudo make install

sunnuntaina, lokakuuta 18, 2015

Pythonin asennus uudempaan 3.4 versioon

Aluksi asennetaan muutama paketti Linux Mintissä. Sama koskee myös muita jakeluita.
Eli ensiksi: sudo apt-get install build-essential checkinstall
Sitten: sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev
Seuraavaksi mene kansioon: cd /usr/src
Komento: sudo wget https://www.python.org/ftp/python/3.4.3/Python-3.4.3.tgz
Sitten paketin purku: sudo tar xzf Python-3.4.3.tgz.
Mene kansioon: cd Python-3.4.3
Konffaa: sudo ./configure
Ja käännä: sudo make altinstall
Sitten symboolisen linki deletointi siis entisen. Eli mene kansioon /usr/bin ja aja komento: sudo rm python.
Ja uuden linkin tekeminen: sudo ln -s /usr/bin/python3.4 /usr/bin/python
En ota vastuuta jos koneesi menee sekaisin. Linux Mint:ssä käynnistys valikko ainakin häviää