sunnuntaina, heinäkuuta 26, 2015

Vanhan läppärin kovalevy virtualboxin kovalevyksi

Minulla pari vuotta sitten hajosi läppäri ja sinne jäi aika paljon tärkeitä tiedostoja. No aluksi pitää joku telakka olla mihin asentaa 2,5" kovalevy. Tämän jälkeen virtuaali koneessa unmounttaan kovalevyt (kaksi osioita). Asenna virtiualbox koneeseen jos sitä ei ole.
Tämän jälkeen aja komento: VBoxManage convertfromraw /dev/sda MyImage.vdi --format VDI.
sda:n tilalla tulee olla sinun kovalevysi. Minun tapauksessani se oli /dev/sdb6 ja 7.

perjantaina, heinäkuuta 24, 2015

Kernel 4.0 päivittäminen

Lataa aluksi paketit täältä. Huom. valitse oikeat paketit (sisältää Arm, 32bi ja 64bit).
Tässä esimerkissä asennan paketit 32 bittiseen.
sudo dpkg -i linux-headers-4.0.0-040000-generic_4.0.0-040000.201504121935_i386.deb
linux-image-4.0.0-040000-generic_4.0.0-040000.201504121935_i386.deb
(kirjoita yhteen pötköön, välilyönnillä).
Tämän jälkeen aja komento: sudo update-grub

torstaina, heinäkuuta 23, 2015

Miten etsiä tiedostoja Raspberry Pi:ssä

Tämä esimerkki koskee konsolissa tehtäviä hakuja. Eli tulee ensin asentaa paketti komennolla:
sudo apt-get install mlocate 
Tämän jälkeen päivittää kanta komennolla: sudo updatedb.
Sitten vain konsolissa komentoa locate tiedoston_nimi niin se näyttää sinulle sen sijainnin mikäli sellainen löytyy. CentOS:ssa vastaava komento on locate.

keskiviikkona, heinäkuuta 22, 2015

QT5 ja android ympäristön pystyttäminen

Ensiksi kannattaa asentaa java JDK seuraavasti:
sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
Tarvitset myös ant:n. Asenna se komennolla: sudo apt-get install ant.
Seuraavaksi lataa QT5 SDK esimerkiksi täältä (64bit.). Käytössäni on 64 bittinen ubuntu joten tämäkin paketti on 64 bittiselle.
Kopioi seuraavat tarvittavat paketit Android NDK ja SDK. Löydät ne täältä.
Aja komento ./android update sdk, sdk kansiossa /android-sdk-linux/tools.
Asenna tarvittavat SDK:t.
Tämän jälkeen asenna seuraavat paketit: sudo apt-get install libstdc++6:i386 libgcc1:i386 zlib1g:i386 libncurses5:i386 libsdl1.2debian:i386.
Seuraavaksi laita asetukset kuntoon QtCreatorissa.

sunnuntaina, heinäkuuta 19, 2015

Raspberry pi ja Qt 5.3.2

Tässä törmäsin yhteen ongelmaan kääntäessäni avoimen lähdekoodin ohjelmaa. Kunnes qmake kosahti seuraavaan ongelmaan. Ratkaisu on helppo eli asentamalla seuraava puuttuva kirjasto: sudo apt-get install libqt5svg5*
Tämän jälkeen vain qmake projektin_nimi.pro ja tämän jälkeen make.
Jos saat seuraavan errorin projektissa:
In file included from mainwindow.h:53:0,
                 from main.cpp:24:
sync_cloud.h:44:31: sorry, unimplemented: non-static data member initializers
Makefile:1609: recipe for target 'main.o' failed
make: *** [main.o] Error 1
Ks. seuraava ohje. Vika on vanhassa GCC:ssä.

tiistaina, heinäkuuta 14, 2015

TP-linkin TL-WN725N ja Raspberry pi

Ensiksi sinun täytyy päivittää uudempi kerneli, tämä tapahtuu helpoiten päivittämällä Rasbian Wheezy Jessieksi esim. tällä ohjeella.
Tämän jälkeen laitteen tulisi toimi ilman ihmeempiä kikkailuja.
Seuraavaksi pitää konfiguroida laite omaan wlan verkkoon.
Esimerkiksi nano:lla konsolissa tai wpa_gui ohjelmalla.
Alla molemmat versiot:
Konsolissa avaa tiedosto komennolla: sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.
Lisää rivit:


Seuraavaksi staattinen ip osoite komennolla: sudo nano /etc/network/interfaces.
Muokkaa se seuraavanlaiseksi:

Tämän jälkeen käynnistä verkko uudelleen komennolla: sudo service networking restart.

Sitten graaffisella työkalulla asetusten teko:
Avaa ohjelma wpa_guiPaina nappia Add. Tulisi aueta seuravanlainen ikkuna:
Lisää tarvittavat tiedot.


Tämän jälkeen vaikka konsolissa asetat ip-osoitteen. Ja täekeää on myös painaa Connect nappia.
Ohessa loppu tulos.

maanantaina, heinäkuuta 13, 2015

Uusin kerneli (4.0) Raspberry Pi 2 B:lle

Tällä yksin kertaisella komennolla päivität omaan Raspberry Pi:n kernelin viimeisimmän version.
Komento: sudo rpi-update

sunnuntaina, heinäkuuta 12, 2015

Java 1.7. update 80 asennus CentOS:n

Lyhyesti sanottuna miten asentaa uudempi java CentoOS:n (64bit).
Paketin löydät täältä.
Mene kansioon /opt
Kopioi sinne ja pura paketti komennolla: tar -xpzf server-jre-7u80-linux-x64.gz.
Seuraavaksi mene kansioon: cd jdk1.7.0_80.
Aja komento: alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_80/bin/java 2.
Seuraavaksi komento: alternatives --config java. Valitse asentamansi paketti/versio.
Tarkista Javan versio komennolla: java -vesion.
Sen tulisi antaa seuraavanlainen ilmoitus

lauantaina, heinäkuuta 11, 2015

Raspberry pi Wheezy:n päivittäminen Jessie:n

Nopea tapa päivittää Wheezy on ajaa seuraavat komennot:
Eli ensin repoihin muutos komennolla:
sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list 
sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list.d/*.list
Tämän jälkeen komennot:
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

sudo apt-get dist-upgrade
Sitten vain boottia.

sunnuntaina, heinäkuuta 05, 2015

Raspberry Pi 2:n päivittäminen

Aloitin wheezy imagella ja päätin päivittää sen Jessieen.
Tämän jälkeen ilmeni seuraava errori kun yritti asentaa qt5-default:a:
E: The method driver /usr/lib/apt/methods/http could not be found.
Ongelma ratkeaa asentamalla seuraava paketti: sudo apt-get install apt-transport-https

torstaina, heinäkuuta 02, 2015

Raspberry pi ja näytön sammumisen esto

Eli oletuksena näyttö sammuu tietyn ajan kuluttua. Joten X11 tarvitsee hieman säätöä.
Sinun tarvitsee luoda tiedosto seuraavasti: sudo nano /etc/X11/xorg.conf.
Lisää sinne sisällöksi seuraava:
Section "ServerFlags"
Option "blank time" "0"
Option "standby time" "0"
Option "suspend time" "0"
Option "off time" "0"
EndSection
Tämän jälkeen tallennat ja boottaat koneen.