perjantaina, toukokuuta 29, 2015

Laskutus Ubuntussa

Hyvä sovellus laskutukseen Ubuntulle joka on ilmainen mutta maksullinen Windowssille. Eli kyseessä on T-Lasku. On koodattu QT:llä ja käyttää sqlite tietokantaa.
Asennus onnistuu seuraavasti:
echo 'deb http://helineva.net/deb lucid main' | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/helineva-net.list
wget -q -O- http://helineva.net/tommi-helineva.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update 
sudo apt-get -y install t-lasku
Sitten vain laskuttamaan :)
Kotisivut löytyy: täältä.

Esittelyssä Cairo Glx-Dock / Cairo-Dock

Jos et tykkää Unity:stä Ubuntussa, löytyy sille Macmainen vaihtoehto.

Asennus on todella helppo:
Lisää repositoryyn repo komennolla: 
sudo add-apt-repository ppa:cairo-dock-team/ppa Sitten aja update: sudo apt-get updateSitten itse asennus:
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins

Löydät sen täältä osoitteesta:
http://glx-dock.org/

tiistaina, toukokuuta 26, 2015

Autostart Raspberry pi:ssä

Olen jo tästä kirjoittanut vuonna 2011. Mutta miten sama tehdään Raspberry Pi:ssä. No samaa tiedostoa pitää muokata kuin kuin aikaisemmassa. Antaa kuvan kertoa:
Eli polku on: ~/config/autostart
Lisää sinne *.desktop sovelluksen pikakuvake.

maanantaina, toukokuuta 18, 2015

http https:ksi

Apache käyttää private_html kansioo https sisältöön. Mutta jos sivut ovat jo public_html:ssä, niin helpointa on poistaa private_html kansio ja ajaa tämä jälkeen seuraava komento: ln -s /home/itpartners/domains/it-partners.fi/public_html /home/itpartners/domains/it-partners.fi/private_html.

keskiviikkona, toukokuuta 13, 2015

Raspberry pi and static ip address

How to setup static ip to the Raspberry pi?
First you neet run command: sudo nano /etc/network/interfaces
Remove the line where reads:

iface eth0 inet dhcp

Add the following
iface eth0 inet static
address 192.168.1.12
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255

gateway 192.168.1.1
Then save all pressing CTRL-X and select Y


Video also 1080i size.

tiistaina, toukokuuta 12, 2015

Own GIT server

You can install git to server with command:  yum install git.

Now settings in client side:
I use sourcetree, you can download that from here.
Now settings in sourcetree:


So you need this string: ssh://username@hallikainen.cc/home/hallikaine/and_git_folder.git

Centos 7 and zabbix agent

How to install zabbiz agent CentOS 7? 
Download sources wget http://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/2.4.5/zabbix-2.4.5.tar.gz
Then unpacking tar -xpzf zabbix-2.4.5.tar.gz
Then run ./configure --enable-agent
After that make install (if you are root).
Then config server agent. Edit config file with is in location /usr/local/etc.
nano zabbix_agent.conf
Change zabbix server ip.
Then go to the /etc/init.d and run command: wget http://blogi.hallikainen.cc/zabbix/zabbix-agent
And then chmod 755 zabbix-agent and chkconfig zabbix-agent on.

maanantaina, toukokuuta 11, 2015

Installing Zabbix to Raspberry Pi

First update your system with command: sudo apt-get update.
Then install needed packages: sudo apt-get install fping sqlite3 libsnmp-dev php5-gd php5-sqlite php5-dev libiksemel-dev libsqlite3-dev libcurl4-openssl-dev php5-curl make libxml2-dev libxml2
After this download zabbix package.

wget http://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/2.4.5/zabbix-2.4.5.tar.gz
Then unpacking tar -xpzf zabbix-2.4.5.tar.gz


How to insert data to sqlite database? Sqlite zabbix.db < schema.sql  (database, you must first make that before you can insert data to database and install frontend, you can use touch command, touch zabbix.db). And do that for all sql files right order. 
 1. schema.sql
 2. images.sql
 3. data.sql
You can download ready to use database here.
Next you need make folder sqlite to under /var/lib folder.
sudo mkdir sqlite. Then go to sqlite folder and download that sqlite what I have to that folder. And do sudo chmod sudo 777 sqlite for the folder.
And make log file to /var/log/zabbix.log. You can use command: touch /var/log/zabbix.log
Go to folder /var/lib
Now sudo chown -R www-data.www-data sqlite
go to folder and sudo chmod 755 zabbix.db
./configure --enable-server --enable-agent --with-sqlite3 --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2
sudo make install
sudo cp -r frontends/php/* /var/www/zabbix/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/zabbix

sudo nano  /etc/php5/apache2filter/php.ini


Restart apache2
Then make apache serveri install http://ip/zabbix, my ip was 192.168.1.12.
Follow the instructions, you can do this later, after all configs.
Now edit config file with is in location /usr/local/etc
And edit file zabbix_server.conf

sudo update-rc.d zabbix-server defaults update-rc.d zabbix-agent defaults
If you get this error:
You can fix this adding start scripts next:
Agent:
### BEGIN INIT INFO
#Provides: zabbix_agentd
#Required-Start: $network $syslog $remote_fs
#Required-Stop: $network $syslog $remote_fs
#Default-Start: 2 3 4 5
#Default-Stop: 0 1 6
#Short-Description: Zabbix agent daemon
### END INIT INFO
And server script:
#### BEGIN INIT INFO
#Provides: zabbix_server
#Required-Start: $network $remote_fs $syslog
#Required-Stop: $network $remote_fs $syslog
#Default-Start: 2 3 4 5
#Default-Stop: 0 1 6
#Short-Description: Zabbix server daemon

### END INIT INFO
You can also download scripts here.
Then when you run command again you get this: update-rc.d: using dependency based boot sequencing.


Then you can boot or run next commands:
sudo  /etc/init.d/zabbix-server start /etc/init.d/zabbix-agent start
Then go to the web site: 192.168.1.12/zabbix you see login screen:
You can download my image here. All password is defaults.

sunnuntaina, toukokuuta 10, 2015

Tarkastelemme lähemmin DD komnetoa

Tarkista df komennolla mikä levy on se johon kirjoitetaan image. Tämä jälkeen aja komento: sudo umount /dev/sdb1 (sdb1:n tilalle oma asemasi).

Komneto tulee ajaa sudona eli oheisesti:
sudo dd if=raspberry_test_platform_vnclla.img of=/dev/sdb1
Kun kaikki on valmista:

lauantaina, toukokuuta 09, 2015

Linux and RAR packages

You need install one program RAR or urar. I choose RAR.After that double-click rar package to unrar.

perjantaina, toukokuuta 08, 2015

Crontab lyhyesti

Miten laittaa oikeat asetuksen Crontabiin?
Ensinnäkin aja komento crontab -e jotta voit editoida omaa tiedostoa
*        *         *     *       *  command to be executed

-     -    -   -   -
|     |     |   |    |
|     |     |   |    +----- day of week (0 - 6) (Sunday=0)
|     |     |   +------- month (1 - 12)
|     |     +--------- day of    month (1 - 31)
|     +----------- hour (0 - 23)
+------------- min (0 - 59)
Ensimmäiseen kohtaan tulee minuutit (0 - 59)
Toiseen kohtaan tunnit (0-23)
Kolmanteen kohtaan päivät (1-31)
Neljäntenä kuukaudet (1-12)
Viidentenä päivinä viikossa (0 -6, 0 on sunnuntai)

Muita komentoja:
 • crontab -l      Näytää Crontab tiedostosi.
 • crontab -r      Poistaa Crontab tiedostosi.
 • crontab -v      Näyttää milloin viimeksi muokkasit Crontab tiedostoasi.(Tämä komento on rajoitetusti käytössä eri käyttöjärjestelmissä)
Tässä esimerkki:
1    1     *     *    * Ja hänä perään komento joka suoritetaaan esim.  rm /home/someuser/tmp/*
Eli ajetaan joka ensimmäinen minuutti, joka ensimmäinen tunti, joka päivä, joka kuukausi, ja viikon päivä.
Niin ja jos haluat että crontab ei lähetä viestejä laita komennon perään >/dev/null 2>&1

torstaina, toukokuuta 07, 2015

Qt 5.4 and WP8.1 programming

If you make qmake where is myproject.pro file it make all files same place.
Here is solution:

 1. mkdir build
 2. cd build
 3. qmake -tp vc ../myproject.pro
Now you have in build folder *.vcproj file for Visual Studio 2013

keskiviikkona, toukokuuta 06, 2015

tiistaina, toukokuuta 05, 2015

Fail2ban asennus CentOSiin

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-1.noarch.rpm
yum install fail2ban -y
Tämä komento asentaa Konfigurointi tiedostoihin ei kannata koskea, 
(ainakin niin kehoitetaan). 
Jos haluat ilmoituksen sähköpostiin, 
niin se onnistuu sendmail:lla.
Sen asentaminen onnistuu seuraavasti: yum install sendmail.
Seuraavaksi laita edelleenohjaus päälle haluamaasi sähköpostiosoitteeseen, tiedostossa/komennolla: nano /etc/mail/virtusertable.
Lisää johonkin kohti oma sähköpostiosoitteesi, muodossa etunimi.sukunimi@domain.com.
Aja komento: systemctl restart sendmail.service.
Fail2ban:in loppuun asennus jatkuu.
Aja vaikka ensin restartti ohjelmalle: systemctl start fail2ban.service.
Jos saat seuraavan virhe ilmoituksen:
Tämän jälkeen asetus: systemctl enable fail2ban.service.How to rename htaccess.txt to .htaccess in windows

First open cmd.
Then write: rename .htaccess.txt .htaccess (in example .htpasswd)

maanantaina, toukokuuta 04, 2015

How to change mysql root password

Use command: mysql.
Then: use mysql;
After that use command: UPDATE user SET Password=PASSWORD('newpassword') WHERE user='root';