perjantaina, joulukuuta 25, 2015

Qt 5.5.1 ja Raspberry Pi 2

Heti alkuun varoituksen sana, tähän menee aikaa yli 16h.
Aluksi asenna Jessie jakelu sd koritille 8gt on liian pieni, Joten suosittelen sd kortille vain bootti ja usb tikulle < 16gt ja isommat, itse käyttis.
Asenna aluksi tarvittavat paketit.
Ensin komento sudo apt-get update
Sitten: sudo apt-get dist-upgrade
Seuraavaksi kääntö tarvittavat paketit: sudo apt-get install libfontconfig1-dev libdbus-1-dev libfreetype6-dev libudev-dev libicu-dev libsqlite3-dev libxslt1-dev libssl-dev libasound2-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev gstreamer-tools gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad libraspberrypi-dev libpulse-dev libx11-dev libglib2.0-dev libcups2-dev freetds-dev libsqlite0-dev libpq-dev libiodbc2-dev libmysqlclient-dev firebird-dev libpng12-dev libjpeg62-turbo-dev libgst-dev libxext-dev libxcb1 libxcb1-dev libx11-xcb1 libx11-xcb-dev libxcb-keysyms1 libxcb-keysyms1-dev libxcb-image0 libxcb-image0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb-icccm4 libxcb-icccm4-dev libxcb-sync1 libxcb-sync0-dev libxcb-render-util0 libxcb-render-util0-dev libxcb-xfixes0-dev libxrender-dev libxcb-shape0-dev libxcb-randr0-dev libxcb-glx0-dev libxi-dev libdrm-dev flex ruby gperf bison libts-dev 
Sitten seuraavaksi swap osion (tiedoston) koon muuttaminen.
 sudo dphys-swapfile swapoff
 sudo dphys-swapfile uninstall
Tämän jälkeen editoi tiedostoa komennolla: nano /etc/dphys-swapfile
Etsi rivi: CONF_SWAPSIZE=2000 oli 100.Sitten uudelleen tiedoston teko ja asettaminen komennolla.sudo dphys-swapfile setup sudo dphys-swapfile swapon
Tarkista koko komennolla: cat /proc/swaps
Sitten varsinaiseen kääntämiseen, edellyttäen että olet ladannut Qt 5.5.1 version.
Aja puretussa kansiossa komento: ./configure -v -opengl es2 -tslib -force-pkg-config -device linux-rasp-pi-g++ -device-option CROSS_COMPILE=/usr/bin/ \
 -opensource -confirm-license -optimized-qmake -reduce-exports -release -qt-pcre -make libs \
 -prefix /usr/local/qt5 2>&1 | tee config.out
Tähän voi mennä tovi.
Seuraavaksi aja komento kun tuo on valmis: time make -j3 2>&1 | tee make.out
Tässä sitten kestää.
Ja sitten asennus: sudo make install
Sitten ympäristö muuttujien asetukset:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/qt5/lib
export PATH=/usr/local/qt5/bin:$PATH

Sitten vain kääntämään sorsasia ;)

lauantaina, joulukuuta 12, 2015

How to change hostname in Raspberry PI

You need to edit 2 files replace raspberry with <name> this is what you choose and does not need <> brackets

1. Edit the hostname file

sudo nano /etc/hostname
raspberry

You will see raspberry change this to whatever you want (one word with  limited characters apply) <name>
CTRL+X press Y then hit Enter

2. Next you need to change the hosts file

sudo nano/etc/hosts
Change the entry 127.0.1.1 raspberry
To 127.0.1.1 <example>

3. Reboot

When you login you will see pi@<name> ~ this is your new prompt
sudo reboot

maanantaina, marraskuuta 23, 2015

Toinen tapa kääntää FFmpeg Raspberry PI:lle

Eli tämän voi tehdä kahdella tapaa joko kääntää itse lähdekoodista tai asentaa ohjelmistolähteistä. Tässä perehdytään miten se käännetään ite. Eli aluksi asennetaan tarvittavat sovellukset ja kirjastot komennolla: sudo apt-get install build-essential pkg-config cmake git checkinstall.
Tämän jälkeen: sudo apt-get install libx11-dev libgl1-mesa-dev libpulse-dev libxcomposite-dev \
        libxinerama-dev libv4l-dev libudev-dev libfreetype6-dev \
        libfontconfig-dev qtbase5-dev libqt5x11extras5-dev libx264-dev \
        libxcb-xinerama0-dev libxcb-shm0-dev libjack-jackd2-dev libcurl4-openssl-dev.
Sitten vielä seuraavat: sudo apt-get install zlib1g-dev yasm.
Tämän jälkeen kloonataan lähdekoodit palvelimelta:
git clone --depth 1 git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git
Mene kansioon: cd ffmpeg.
Sitten ajat konfiguroinnin: ./configure --enable-shared --prefix=/usr.
Tämän jälkeen varsinainen kääntäminen: make -j4. Varaudu odottamaan, tässä menee tovi.
Viimeiseksi aja asennus komento: sudo checkinstall --pkgname=FFmpeg --fstrans=no --backup=no \
        --pkgversion="$(date +%Y%m%d)-git" --deldoc=yes.
Viimeisessä kuvassa kaikki valmista.


torstaina, lokakuuta 29, 2015

FFMPEG ja Raspberry Pi

Tarkoituksenani on kääntää lähdekoodista ffpmeg ja muutama codekki. Eli aluksi pitää kääntää codekit.
Aja komento: cd /usr/src
Lataa Gitistä viimeisimmät lähdekodit komennolla: sudo git clone git://git.videolan.org/x264
Tämän jälkeen cd x264
Sitten configurointi: sudo ./configure --host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
Komennot: sudo make
sudo make install
Kääntäminen kestää jonkin aikaaa ja pidempää jos käytät Raspberry Pi A:ta.

Sitten itse ffmpeg asennus lähdekoodista:
Mene kasioon: cd /usr/src
Aja komento: git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git
Mene kansioon: cd ffmpeg
Ajakomento kansiossa: sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
Tämän jälkeen kun konfaus on ohi, aja komento: make
Sitten asennus: sudo make install

sunnuntaina, lokakuuta 18, 2015

Pythonin asennus uudempaan 3.4 versioon

Aluksi asennetaan muutama paketti Linux Mintissä. Sama koskee myös muita jakeluita.
Eli ensiksi: sudo apt-get install build-essential checkinstall
Sitten: sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev
Seuraavaksi mene kansioon: cd /usr/src
Komento: sudo wget https://www.python.org/ftp/python/3.4.3/Python-3.4.3.tgz
Sitten paketin purku: sudo tar xzf Python-3.4.3.tgz.
Mene kansioon: cd Python-3.4.3
Konffaa: sudo ./configure
Ja käännä: sudo make altinstall
Sitten symboolisen linki deletointi siis entisen. Eli mene kansioon /usr/bin ja aja komento: sudo rm python.
Ja uuden linkin tekeminen: sudo ln -s /usr/bin/python3.4 /usr/bin/python
En ota vastuuta jos koneesi menee sekaisin. Linux Mint:ssä käynnistys valikko ainakin häviää

lauantaina, syyskuuta 26, 2015

linkkaus private_html kansioon

On aika kirjoittaa jotain syyskuullekkin ;). Eli kun käytetään SSL sertifikaattia web-palvelimessa. Tulee public_html kansioon tulevat pyynnöt ohjata private_html kansioon. Se onnistuu seuraavalla komennolla: ln -s private_html public_html

keskiviikkona, elokuuta 26, 2015

Jatkoa aiheelle TL-WN725N ja Raspnerry Pi

Kuten aikaisemmin kirjoitin niin se toimii,  mutta pätkii kuten aika osoitti.
Ratkaisu tähän:
uname -r jolla saat kernel version näkyviin.
Sitten lataat sopivan paketin osoitteesta: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982.
Minun tapauksessani 4.1.6-v7+ #810       - 8188eu-v7-20150818.tar.gz.
Eli wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-v7-20150818.tar.gz
tar xzf 8188eu-v7-20150818.tar.gz
Tämän jälkeen sudo ./install.sh ja bootti kun asennus valmis.

torstaina, elokuuta 20, 2015

Desktop kuvakkeen teko nano:lla

Eli ohessa malli millainen rakenne tulisi olla työpöytä kuvakkeella.
Voit ajaa komennon: nano test.desktop.
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Ohjelman nimi
Comment=Kuvaus ohjelmasta tähän kohti
Exec=/home/pi/sovelluskansio/sovellus -ui
Path=/home/pi/sovelluskansio/
Icon=/usr/share/icons/Humanity/apps/32/access.svg
Terminal=false
Type=Application
Categories=Utility;Application;Development;

Eli kaikki oleellinen on kommentoituna miten tehdä kuvake.

keskiviikkona, elokuuta 19, 2015

Root salasanan vaihto Raspberyssä tai muussa Debian pohjaisessa

Eli komento on: sudo passwd root.
Sitten vain annat uuden salasanan. Käyttämään rootia pääset komennolla su.

lauantaina, elokuuta 15, 2015

Screenshot/kuvankaappaus Raspberry Pi:ssä

Ensinnä asenna paketti sudo apt-get install scrot.
Jos haluat ajastetun screenshotin niin aja konsolissa komento: sleep 5; import -window root myscreen.png.
Eli 5 sekunnin päästä ottaa kuvankaappauksen

perjantaina, elokuuta 14, 2015

Raspberry pi ja bootaus sd kortilta, mutta käyttis tikulla

Eli ideana on se että kun SD-kortti korrputoituu herkästi, niin että käyttis olisikin usb tikulla. Ja boot osio sd kortilla joka vie 55mt, eli pieni kortti riittää. Itsellä nyt sattuu olemaan vain 8gt sd-kortteja. Mutta joka tapauksessa ensin imagen poltto tikulle, se hoituu käyttämällä ohjelmaa (windowssissa) Win32DiskImager. Saat sen kopioitua täältä.
Tämän jäkeen valitset imagen jonka haluat polttaa, itse käyttämäni tikku oli 7gt ja image 4,4gt. Saat tämän imagen täältä.
Boot osio kaipaa myös pientä muutosta.
Valitse ja avaa tiedosto  cmdline.txt
Muuta rivi oheiseksi, eli /dev/sda2

Tämän jälkeen muuta usb tikun kokoa esim gparted ohjelmalla, koska nty osion koko on 4,4gt. Paras tapa on hoitaa tämä erillisellä koneella jossa on linux ja kyseinen ohjelma asennettuna (gparted). boot loaderin saat täältä (en muista onko jessie vai wheezy), tai sitten ylempänä mainitulla ohjelmalla asenna wheezy:n ja muokkaat tarvittavia tiedostoja.

torstaina, elokuuta 13, 2015

Iceweasel raspberylle (Firefox)

"Firefox" -> iceweasel Raspberry Pi:lle. Asennus tapahtuu komennolla: sudo apt-get update, tämän jälkeen sudo apt-get install iceweasel.


Raspberry Pi 2 B ja pico upsi

Vihdoin sapui postista kauan odottamani upsi...
Osan komponenteista joutui juottamaan itse paikoilleen, eli vaatii elektroniikka tuntemusta myös hieman, koska selkeitä ohjeita mukana ei tullut.
No joka tapauksessa tuo kiinni itse laitteeseen ja uusimmat firmwaret sisään ja yksy python scripti/ohjelma. Vielä tulee raporttia miten tuo toimii. Mutta alku oli ainakin mutkatonta.


perjantaina, elokuuta 07, 2015

Apachen cofig tiedostojen testaus

Eli yksin kertainen komento jolla testaat että apachen confgit on kunnossa: /etc/init.d/httpd configtest.
Jos on ongelmia niin korjaa :)

torstaina, elokuuta 06, 2015

Hieman JavaScript koodausta

Tuli eteen tarpeelliseksi tehdä email osoitteen tarkitus, eli että se sisältää @ merkin mutta ei muita erikoismerkkejä.

Tällä sen pitäisi hoitua.

sunnuntaina, heinäkuuta 26, 2015

Vanhan läppärin kovalevy virtualboxin kovalevyksi

Minulla pari vuotta sitten hajosi läppäri ja sinne jäi aika paljon tärkeitä tiedostoja. No aluksi pitää joku telakka olla mihin asentaa 2,5" kovalevy. Tämän jälkeen virtuaali koneessa unmounttaan kovalevyt (kaksi osioita). Asenna virtiualbox koneeseen jos sitä ei ole.
Tämän jälkeen aja komento: VBoxManage convertfromraw /dev/sda MyImage.vdi --format VDI.
sda:n tilalla tulee olla sinun kovalevysi. Minun tapauksessani se oli /dev/sdb6 ja 7.

perjantaina, heinäkuuta 24, 2015

Kernel 4.0 päivittäminen

Lataa aluksi paketit täältä. Huom. valitse oikeat paketit (sisältää Arm, 32bi ja 64bit).
Tässä esimerkissä asennan paketit 32 bittiseen.
sudo dpkg -i linux-headers-4.0.0-040000-generic_4.0.0-040000.201504121935_i386.deb
linux-image-4.0.0-040000-generic_4.0.0-040000.201504121935_i386.deb
(kirjoita yhteen pötköön, välilyönnillä).
Tämän jälkeen aja komento: sudo update-grub

torstaina, heinäkuuta 23, 2015

Miten etsiä tiedostoja Raspberry Pi:ssä

Tämä esimerkki koskee konsolissa tehtäviä hakuja. Eli tulee ensin asentaa paketti komennolla:
sudo apt-get install mlocate 
Tämän jälkeen päivittää kanta komennolla: sudo updatedb.
Sitten vain konsolissa komentoa locate tiedoston_nimi niin se näyttää sinulle sen sijainnin mikäli sellainen löytyy. CentOS:ssa vastaava komento on locate.

keskiviikkona, heinäkuuta 22, 2015

QT5 ja android ympäristön pystyttäminen

Ensiksi kannattaa asentaa java JDK seuraavasti:
sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
Tarvitset myös ant:n. Asenna se komennolla: sudo apt-get install ant.
Seuraavaksi lataa QT5 SDK esimerkiksi täältä (64bit.). Käytössäni on 64 bittinen ubuntu joten tämäkin paketti on 64 bittiselle.
Kopioi seuraavat tarvittavat paketit Android NDK ja SDK. Löydät ne täältä.
Aja komento ./android update sdk, sdk kansiossa /android-sdk-linux/tools.
Asenna tarvittavat SDK:t.
Tämän jälkeen asenna seuraavat paketit: sudo apt-get install libstdc++6:i386 libgcc1:i386 zlib1g:i386 libncurses5:i386 libsdl1.2debian:i386.
Seuraavaksi laita asetukset kuntoon QtCreatorissa.

sunnuntaina, heinäkuuta 19, 2015

Raspberry pi ja Qt 5.3.2

Tässä törmäsin yhteen ongelmaan kääntäessäni avoimen lähdekoodin ohjelmaa. Kunnes qmake kosahti seuraavaan ongelmaan. Ratkaisu on helppo eli asentamalla seuraava puuttuva kirjasto: sudo apt-get install libqt5svg5*
Tämän jälkeen vain qmake projektin_nimi.pro ja tämän jälkeen make.
Jos saat seuraavan errorin projektissa:
In file included from mainwindow.h:53:0,
                 from main.cpp:24:
sync_cloud.h:44:31: sorry, unimplemented: non-static data member initializers
Makefile:1609: recipe for target 'main.o' failed
make: *** [main.o] Error 1
Ks. seuraava ohje. Vika on vanhassa GCC:ssä.

tiistaina, heinäkuuta 14, 2015

TP-linkin TL-WN725N ja Raspberry pi

Ensiksi sinun täytyy päivittää uudempi kerneli, tämä tapahtuu helpoiten päivittämällä Rasbian Wheezy Jessieksi esim. tällä ohjeella.
Tämän jälkeen laitteen tulisi toimi ilman ihmeempiä kikkailuja.
Seuraavaksi pitää konfiguroida laite omaan wlan verkkoon.
Esimerkiksi nano:lla konsolissa tai wpa_gui ohjelmalla.
Alla molemmat versiot:
Konsolissa avaa tiedosto komennolla: sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.
Lisää rivit:


Seuraavaksi staattinen ip osoite komennolla: sudo nano /etc/network/interfaces.
Muokkaa se seuraavanlaiseksi:

Tämän jälkeen käynnistä verkko uudelleen komennolla: sudo service networking restart.

Sitten graaffisella työkalulla asetusten teko:
Avaa ohjelma wpa_guiPaina nappia Add. Tulisi aueta seuravanlainen ikkuna:
Lisää tarvittavat tiedot.


Tämän jälkeen vaikka konsolissa asetat ip-osoitteen. Ja täekeää on myös painaa Connect nappia.
Ohessa loppu tulos.

maanantaina, heinäkuuta 13, 2015

Uusin kerneli (4.0) Raspberry Pi 2 B:lle

Tällä yksin kertaisella komennolla päivität omaan Raspberry Pi:n kernelin viimeisimmän version.
Komento: sudo rpi-update

sunnuntaina, heinäkuuta 12, 2015

Java 1.7. update 80 asennus CentOS:n

Lyhyesti sanottuna miten asentaa uudempi java CentoOS:n (64bit).
Paketin löydät täältä.
Mene kansioon /opt
Kopioi sinne ja pura paketti komennolla: tar -xpzf server-jre-7u80-linux-x64.gz.
Seuraavaksi mene kansioon: cd jdk1.7.0_80.
Aja komento: alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_80/bin/java 2.
Seuraavaksi komento: alternatives --config java. Valitse asentamansi paketti/versio.
Tarkista Javan versio komennolla: java -vesion.
Sen tulisi antaa seuraavanlainen ilmoitus

lauantaina, heinäkuuta 11, 2015

Raspberry pi Wheezy:n päivittäminen Jessie:n

Nopea tapa päivittää Wheezy on ajaa seuraavat komennot:
Eli ensin repoihin muutos komennolla:
sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list 
sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list.d/*.list
Tämän jälkeen komennot:
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

sudo apt-get dist-upgrade
Sitten vain boottia.

sunnuntaina, heinäkuuta 05, 2015

Raspberry Pi 2:n päivittäminen

Aloitin wheezy imagella ja päätin päivittää sen Jessieen.
Tämän jälkeen ilmeni seuraava errori kun yritti asentaa qt5-default:a:
E: The method driver /usr/lib/apt/methods/http could not be found.
Ongelma ratkeaa asentamalla seuraava paketti: sudo apt-get install apt-transport-https

torstaina, heinäkuuta 02, 2015

Raspberry pi ja näytön sammumisen esto

Eli oletuksena näyttö sammuu tietyn ajan kuluttua. Joten X11 tarvitsee hieman säätöä.
Sinun tarvitsee luoda tiedosto seuraavasti: sudo nano /etc/X11/xorg.conf.
Lisää sinne sisällöksi seuraava:
Section "ServerFlags"
Option "blank time" "0"
Option "standby time" "0"
Option "suspend time" "0"
Option "off time" "0"
EndSection
Tämän jälkeen tallennat ja boottaat koneen.

keskiviikkona, kesäkuuta 24, 2015

Tar gz.bz2 paketin purku ja pakkaaminen linuxissa

Eli seuraavalla komennolla saat puerttua paketn joka on seuraavassa muodossa: tiedosto.tar.bz2.
Komento: tar xjf tiedosto.tar.bz2.
Pakkaaminen komennolla: tar -jcvf pakattavan_nimi.tar.bz2 pakattava_kansio.

perjantaina, kesäkuuta 05, 2015

Joomlasta generated teksti pois

Jos haluat piilottaa tekstin generator.... Joomla...Mene kansioon: libraries/joomla/document/html/render


Avaa tiedosto head.php etsi sieltä seuraava rivi  missä mainitaan generator ja kommentoi se:
//$buffer .= $tab . '' . $lnEnd;
if ($generator)
{
//$buffer .= $tab . '' . $lnEnd;
}

perjantaina, toukokuuta 29, 2015

Laskutus Ubuntussa

Hyvä sovellus laskutukseen Ubuntulle joka on ilmainen mutta maksullinen Windowssille. Eli kyseessä on T-Lasku. On koodattu QT:llä ja käyttää sqlite tietokantaa.
Asennus onnistuu seuraavasti:
echo 'deb http://helineva.net/deb lucid main' | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/helineva-net.list
wget -q -O- http://helineva.net/tommi-helineva.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update 
sudo apt-get -y install t-lasku
Sitten vain laskuttamaan :)
Kotisivut löytyy: täältä.

Esittelyssä Cairo Glx-Dock / Cairo-Dock

Jos et tykkää Unity:stä Ubuntussa, löytyy sille Macmainen vaihtoehto.

Asennus on todella helppo:
Lisää repositoryyn repo komennolla: 
sudo add-apt-repository ppa:cairo-dock-team/ppa Sitten aja update: sudo apt-get updateSitten itse asennus:
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins

Löydät sen täältä osoitteesta:
http://glx-dock.org/

tiistaina, toukokuuta 26, 2015

Autostart Raspberry pi:ssä

Olen jo tästä kirjoittanut vuonna 2011. Mutta miten sama tehdään Raspberry Pi:ssä. No samaa tiedostoa pitää muokata kuin kuin aikaisemmassa. Antaa kuvan kertoa:
Eli polku on: ~/config/autostart
Lisää sinne *.desktop sovelluksen pikakuvake.

maanantaina, toukokuuta 18, 2015

http https:ksi

Apache käyttää private_html kansioo https sisältöön. Mutta jos sivut ovat jo public_html:ssä, niin helpointa on poistaa private_html kansio ja ajaa tämä jälkeen seuraava komento: ln -s /home/itpartners/domains/it-partners.fi/public_html /home/itpartners/domains/it-partners.fi/private_html.

keskiviikkona, toukokuuta 13, 2015

Raspberry pi and static ip address

How to setup static ip to the Raspberry pi?
First you neet run command: sudo nano /etc/network/interfaces
Remove the line where reads:

iface eth0 inet dhcp

Add the following
iface eth0 inet static
address 192.168.1.12
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255

gateway 192.168.1.1
Then save all pressing CTRL-X and select Y


Video also 1080i size.

tiistaina, toukokuuta 12, 2015

Own GIT server

You can install git to server with command:  yum install git.

Now settings in client side:
I use sourcetree, you can download that from here.
Now settings in sourcetree:


So you need this string: ssh://username@hallikainen.cc/home/hallikaine/and_git_folder.git

Centos 7 and zabbix agent

How to install zabbiz agent CentOS 7? 
Download sources wget http://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/2.4.5/zabbix-2.4.5.tar.gz
Then unpacking tar -xpzf zabbix-2.4.5.tar.gz
Then run ./configure --enable-agent
After that make install (if you are root).
Then config server agent. Edit config file with is in location /usr/local/etc.
nano zabbix_agent.conf
Change zabbix server ip.
Then go to the /etc/init.d and run command: wget http://blogi.hallikainen.cc/zabbix/zabbix-agent
And then chmod 755 zabbix-agent and chkconfig zabbix-agent on.

maanantaina, toukokuuta 11, 2015

Installing Zabbix to Raspberry Pi

First update your system with command: sudo apt-get update.
Then install needed packages: sudo apt-get install fping sqlite3 libsnmp-dev php5-gd php5-sqlite php5-dev libiksemel-dev libsqlite3-dev libcurl4-openssl-dev php5-curl make libxml2-dev libxml2
After this download zabbix package.

wget http://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/2.4.5/zabbix-2.4.5.tar.gz
Then unpacking tar -xpzf zabbix-2.4.5.tar.gz


How to insert data to sqlite database? Sqlite zabbix.db < schema.sql  (database, you must first make that before you can insert data to database and install frontend, you can use touch command, touch zabbix.db). And do that for all sql files right order. 
 1. schema.sql
 2. images.sql
 3. data.sql
You can download ready to use database here.
Next you need make folder sqlite to under /var/lib folder.
sudo mkdir sqlite. Then go to sqlite folder and download that sqlite what I have to that folder. And do sudo chmod sudo 777 sqlite for the folder.
And make log file to /var/log/zabbix.log. You can use command: touch /var/log/zabbix.log
Go to folder /var/lib
Now sudo chown -R www-data.www-data sqlite
go to folder and sudo chmod 755 zabbix.db
./configure --enable-server --enable-agent --with-sqlite3 --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2
sudo make install
sudo cp -r frontends/php/* /var/www/zabbix/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/zabbix

sudo nano  /etc/php5/apache2filter/php.ini


Restart apache2
Then make apache serveri install http://ip/zabbix, my ip was 192.168.1.12.
Follow the instructions, you can do this later, after all configs.
Now edit config file with is in location /usr/local/etc
And edit file zabbix_server.conf

sudo update-rc.d zabbix-server defaults update-rc.d zabbix-agent defaults
If you get this error:
You can fix this adding start scripts next:
Agent:
### BEGIN INIT INFO
#Provides: zabbix_agentd
#Required-Start: $network $syslog $remote_fs
#Required-Stop: $network $syslog $remote_fs
#Default-Start: 2 3 4 5
#Default-Stop: 0 1 6
#Short-Description: Zabbix agent daemon
### END INIT INFO
And server script:
#### BEGIN INIT INFO
#Provides: zabbix_server
#Required-Start: $network $remote_fs $syslog
#Required-Stop: $network $remote_fs $syslog
#Default-Start: 2 3 4 5
#Default-Stop: 0 1 6
#Short-Description: Zabbix server daemon

### END INIT INFO
You can also download scripts here.
Then when you run command again you get this: update-rc.d: using dependency based boot sequencing.


Then you can boot or run next commands:
sudo  /etc/init.d/zabbix-server start /etc/init.d/zabbix-agent start
Then go to the web site: 192.168.1.12/zabbix you see login screen:
You can download my image here. All password is defaults.

sunnuntaina, toukokuuta 10, 2015

Tarkastelemme lähemmin DD komnetoa

Tarkista df komennolla mikä levy on se johon kirjoitetaan image. Tämä jälkeen aja komento: sudo umount /dev/sdb1 (sdb1:n tilalle oma asemasi).

Komneto tulee ajaa sudona eli oheisesti:
sudo dd if=raspberry_test_platform_vnclla.img of=/dev/sdb1
Kun kaikki on valmista:

lauantaina, toukokuuta 09, 2015

Linux and RAR packages

You need install one program RAR or urar. I choose RAR.After that double-click rar package to unrar.

perjantaina, toukokuuta 08, 2015

Crontab lyhyesti

Miten laittaa oikeat asetuksen Crontabiin?
Ensinnäkin aja komento crontab -e jotta voit editoida omaa tiedostoa
*        *         *     *       *  command to be executed

-     -    -   -   -
|     |     |   |    |
|     |     |   |    +----- day of week (0 - 6) (Sunday=0)
|     |     |   +------- month (1 - 12)
|     |     +--------- day of    month (1 - 31)
|     +----------- hour (0 - 23)
+------------- min (0 - 59)
Ensimmäiseen kohtaan tulee minuutit (0 - 59)
Toiseen kohtaan tunnit (0-23)
Kolmanteen kohtaan päivät (1-31)
Neljäntenä kuukaudet (1-12)
Viidentenä päivinä viikossa (0 -6, 0 on sunnuntai)

Muita komentoja:
 • crontab -l      Näytää Crontab tiedostosi.
 • crontab -r      Poistaa Crontab tiedostosi.
 • crontab -v      Näyttää milloin viimeksi muokkasit Crontab tiedostoasi.(Tämä komento on rajoitetusti käytössä eri käyttöjärjestelmissä)
Tässä esimerkki:
1    1     *     *    * Ja hänä perään komento joka suoritetaaan esim.  rm /home/someuser/tmp/*
Eli ajetaan joka ensimmäinen minuutti, joka ensimmäinen tunti, joka päivä, joka kuukausi, ja viikon päivä.
Niin ja jos haluat että crontab ei lähetä viestejä laita komennon perään >/dev/null 2>&1

torstaina, toukokuuta 07, 2015

Qt 5.4 and WP8.1 programming

If you make qmake where is myproject.pro file it make all files same place.
Here is solution:

 1. mkdir build
 2. cd build
 3. qmake -tp vc ../myproject.pro
Now you have in build folder *.vcproj file for Visual Studio 2013

keskiviikkona, toukokuuta 06, 2015

tiistaina, toukokuuta 05, 2015

Fail2ban asennus CentOSiin

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-1.noarch.rpm
yum install fail2ban -y
Tämä komento asentaa Konfigurointi tiedostoihin ei kannata koskea, 
(ainakin niin kehoitetaan). 
Jos haluat ilmoituksen sähköpostiin, 
niin se onnistuu sendmail:lla.
Sen asentaminen onnistuu seuraavasti: yum install sendmail.
Seuraavaksi laita edelleenohjaus päälle haluamaasi sähköpostiosoitteeseen, tiedostossa/komennolla: nano /etc/mail/virtusertable.
Lisää johonkin kohti oma sähköpostiosoitteesi, muodossa etunimi.sukunimi@domain.com.
Aja komento: systemctl restart sendmail.service.
Fail2ban:in loppuun asennus jatkuu.
Aja vaikka ensin restartti ohjelmalle: systemctl start fail2ban.service.
Jos saat seuraavan virhe ilmoituksen:
Tämän jälkeen asetus: systemctl enable fail2ban.service.How to rename htaccess.txt to .htaccess in windows

First open cmd.
Then write: rename .htaccess.txt .htaccess (in example .htpasswd)

maanantaina, toukokuuta 04, 2015

How to change mysql root password

Use command: mysql.
Then: use mysql;
After that use command: UPDATE user SET Password=PASSWORD('newpassword') WHERE user='root';

tiistaina, huhtikuuta 28, 2015

Firewall config program for CentOS 7

If you don't like command line tools, you can install graphic tool with command yum install firewall-config.
Here is screenshot how it's look like.
You can find that in menu or start that in command line: firewall-config

keskiviikkona, huhtikuuta 22, 2015

Howto: Find the kernel version

You need to type the following command at shell prompt: uname -r
Sample outputs: 2.6.18-194.3.1.el5
The following command gives out more information: cat /proc/version
Sample outputs: Linux version 2.6.18-194.3.1.el5 (mockbuild@x86-004.build.bos.redhat.com) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)) #1 SMP Sun May 2 04:17:42 EDT 2010
Please note that you can also use the following command: uname -a
Sample outputs:
Linux b1 3.2.0-51-generic #77-Ubuntu SMP Wed Jul 24 20:18:19 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Watchtower Library 2014 in Ubuntu

My system is Ubuntu 14.04.1 LTS
Here is what you need to install first.

 1. You need "latest" wine, I use wine number 1.7.38, because with 1.6.2 it's not working.
 2. You can download it here for 64 bits system and 32 bits system.
Then you install your package sudo -dpkg package_name.deb
Then install Watchtower Library.
Here is video: 

tiistaina, huhtikuuta 21, 2015

Miten tarkistaa Ubuntussa versio mitä käytät?

Komento: lsb_release -d
Tuolos: Description: Ubuntu 14.04.1 LTS

Komento: lsb_release -c
Tulos: Codename: trusty

Komento: lsb_release -r
Release: 14.04

Komento: lsb_release -a
Tulos:
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 14.04.1 LTS
Release: 14.04
Codename: trusty


keskiviikkona, huhtikuuta 15, 2015

Miten tarkistaa versio CentOS:ssa

Yksinkertainen komento päätteellä: cat /etc/redhat-release
Ei sen kummempaa tällä kertaa

perjantaina, huhtikuuta 10, 2015

Glances:in asennus CenOSiin

Ensiksi repository: yum install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm -y
Päivitys: yum update epel-release -y
Ja asennus: yum -y install glances 
Suorittaminen konsolissa komeennolla: glances


perjantaina, maaliskuuta 13, 2015

Joomla 3.4 ja ylävalikko ongelma

Joomlan 3.4 päivitys sotkee hieman ylävalikon sijaintia.
Eli päivityksen jälkeen se näyttää tältä

Mene valikkoon Lisäosat -> ModulesEtsi Top Menu ja avaa se.


Lisää välilyönti nav-pillls eteen.Tämän jälkeen valikon pitäs olla kuten ennenkin.

torstaina, maaliskuuta 05, 2015

.htaccess uudelleen ohjaus

Tässä muutama esimerkki uudelleen ohjauksesta htaccess tiedostolla.

Esim. Redirect /index.html http://example.com/newdirectory/
Tätä olen itse paljon käyttänyt.

Raspberry Pi alku säädöt

Ensimmäisenä tulee tällainen ikkuna
Eli laajenna SD kortti käyttämään koko tilaa.

Kun se on onnistunut tulee seuraavanlainen ilmoitus
Työpötä asetukset, eli avataanko konsoli tila vai mennäänkö työpöytä näkymään.

Valitse keskimmäinen.


Seuraavaksi valitaan näppäimistön asetukset, tämän valikon takana on muutakin. Mutta oleellisinta on että ääkköset toimii.


Eli niitä asetuksia on kuten kuvasta näkyy.
Valitsemme viimeisen.Oletuksena on oheinen näppäimistö, joten anna olla sen.
Etsi ja valitse Finnish

Valitse ylin vaihtoehto

Tässäkin valitse ylin vaihtoehto

Tässäkin kohdassa valitse ylin vaihtoehto

Seuraavaksi ilmestyy seuraavanlainen näkymä, valitse yes.
Tulisi näkyä seuraava teksti vasemmassa alareunassa.
Nyt kaikki oleellinen on tehty joten Finish.

Ja yes, boottia vain.