sunnuntaina, marraskuuta 23, 2014

VNC server Raspberry Pi:n

Tuli eteeni  tarve saada etätyöpöytä. Asennus on aika helppo.
Eli ensin asennat paketin: sudo apt-get install tightvncserver.
Tämän jälkeen komennolla: tightvncserver saat asetettua salasanan.

Sitten on vuorossa käynnistys scriptin teko kansioon /etc/init.d
Aja komento: sudo nano vncboot.
Lisää seuraava sisältö siihen:
#!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides:          vnc # Should-Start:      $all # Should-Stop:       $all # Default-Start:     2 3 4 5 # Default-Stop:      0 1 6 # Short-Description: Start/stop tightvncserver # Description:       Start/stop tightvncserver ### END INIT INFO # /etc/init.d/tightvncserver case "$1" in         start)                 su pi -c '/usr/bin/tightvncserver :1 -geometry 1280x800 -depth 24'                 echo "Starting TightVNC Server for $VNCUSER "                 ;;         stop)                 pkill Xtightvnc                 echo "TightVNC Server stopped"                 ;;         *)                 echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"                 exit 1                 ;; esac exit 0
Lataa valmis scripti tästä.
Tallenna ja sulje.
Aja komento: sudo chmod 755 vncboot.
Tämän jälkeen aja komento: sudo update-rc.d vncboot defaults.
Jos saat oheisen virheen:
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
Poista paketti komennolla: sudo apt-get remove wolfram-engine
Tämän jälkeen aja komento uudestaan: sudo update-rc.d vncboot defaults.
Sitten joko boottia koneelle ja kokeilemaan tai sammuta prosessi ja käynnistä uudelleen se.
Komennot sudo service vncboot stop ja tämän jälkeen sudo service vncboot start.
Niiin ja kyseinen osoite on siis ip:1

torstaina, marraskuuta 13, 2014

Ylävalikon korjaus Joomla 3:ssa

Jälleen Joomla 3 aiheinen blogi. Eli törmäsin siihen ongelmaan että ylävalikko ei toiminut vaikka luokan liitteeksi laittoi nav-pills. Mutta siltikään valikko ei toiminut.
Tästä johdosta joudut puukottamaan seuraavaa tiedostoa, eli lisäämään yhden välilyönnin lähdekoodiin eli polku on seuraava: "joomlan juuri"->modules->mod_menu->tmpl.
Täällä avaat tiedoston default.php:n.
Muokkaat sitä seuraavanlaiseksi eli etsit rivin jossa lukee:
Eli tähän väliin lyöt välilyönnin:

keskiviikkona, marraskuuta 12, 2014

Docman2PhocaDownload

Eli Hyper kalliin tiedostojen hallinnan tilalle ajattelin ilmaista opensource ohjelmaa eli Phoca Downloadia. Aikasemmin Docman makso 15€, Nyt jos haluaa useammalle domainille eli vähintää kahdelle se mansaa 99$ vuodessa. Ihan törkeen kallis. Joten miten siirtää entiset tiedostot uuteen ohjlemaan.
Aluksi lataa viimeisin versio docman2phoca java sovelluksesta. Seuraavaksi suorita sovellus vaikka tuplaklikkaamalla tiedostoa.
Seuraavaksi aseta tarvittavat tiedot, käyttäjä, salasana, ip ja tietokanta josta haetaan.
Tämän jälkeen paina yhdistä nappia jos kaikki on ok, niin viereinen ruutu muuttuu vaaleaksi.
Elä unohta kohde taulun _ viivaa kuten minä tein. No asia on nopeesti korjattuna Notepad++:lla :).


tiistaina, marraskuuta 11, 2014

Multicraft ja Feed-The-Beast Monster paketti

Törmäsin tässä taannoin kun jouduin serverin asentamaan uusiksi, niin siihen että Multicraft ei antanut tarpeeksi muistia. Eli vaikka serverille on määrättynä aloitus muistiksi 1024mt ja lopulliseksi 2048mt. Tästä syystä tuli seuraavanlainen virhe ilmoitus ja serveri kävi päällä vain hetken jonka jälkeen se kaatu. Eli errori: Encountered an unexpected exception OutOfMemoryError java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space.
Ratkaisuna tähän on seuraava, eli asetat serverin käynnistykseen: command = "{JAVA}" -Xmx{MAX_MEMORY}M -Xms{START_MEMORY}M -XX:PermSize=256M -XX:MaxPermSize=512M -Djline.terminal=jline.UnsupportedTerminal -jar "{JAR}" nogui.
Ohessa tiedosto miten se tehdään.

[config]
name = FTB Monster
source = https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.7.4/minecraft_server.1.7.4.jar
configSource = http://www.multicraft.org/download/conf/?file=minecraft_server.jar.conf

[start]
command = "{JAVA}" -Xmx{MAX_MEMORY}M -Xms{START_MEMORY}M -XX:PermSize=256M -XX:MaxPermSize=512M -Djline.terminal=jline.UnsupportedTerminal -jar "{JAR}" nogui

[encoding]
encode = system
decode = system

[settings]
logFile = server.log
## Uncomment the following to rotate the log at 20MB
#logRotateSize = 20971520
## Keep 5 log files
logBackupCount = 5
## Check the log size every 60 seconds
logRotateCheckInterval = 60000
## Copy instead of move log to log.1, vanilla Minecraft requires this
logPersistent = True[parse_log]
start=^(?P

Tiedosto päättyy.
Saat myös ladattua valmiin asetus tiedoston tästä, mukana myös mcpc paketti 1.6.4 FTB:lle esim.

perjantaina, marraskuuta 07, 2014

Linuxin käynnistys scriptin teko

Tässä hieman koodaus ohjeita:
Aluksi luodaan ohjelmaa varten kansioon /etc/init.d tiedosto joka kuvaa ohjelman nimeä. Käytän tässä nimeä multicraft.
Luodaan vaikka nano multicraft komennolla tiedosto.
Aluksi lisätään tiedostoon #!/bin/bash
Kommentteja voidaa lisätä #-merkki eteen ja sitten kommentti
Toiselle riville voidaan määritellä seuraavaa, eli funktiot joita käynnistys scripti käyttää mm. start, stop.
Eli rivi . /etc/rc.d/init.d/functions. Pisteen ja /-merkin välillä tulee olla välilyönti.
Seuraavaksi lisätään oheinen tieto:

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin (tarvittavat polut)
DESC="Multicraft Server"         (Tietoja ohjelmasta esim.)
DIR=/home/minecraft/multicraft/bin    (kansio jossa ohjelma on)
DAEMON=$DIR/multicraft -v start     (käynnistys parametri ohjelmalle+itse ohjelman "exe")
#PIDFILE=/var/run/$NAME.pid          (Tämä ei ole pakollinen, osa ali scripteistä mitä ohjelmassa on tekevät tämä, jos ei tee niin silloin pitää lisätä tämä myös. Omassa tapauksessa ohjelma lisää sen itse.
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME   (scriptin nimi kansiossa jossa olet eli /etc/init.d, tiedosto jota parhaillaan editoit)

Seuraavaksi scriptiin lisätään seuraavat komennot
start()
{
cd $DIR
./multicraft -v start #eli ohjelma joka käynnistetään

}
stop(){
cd $DIR

./multicraft -v stop #ohjelma joka sammutetaan
}
restart(){
stop    #uudelleen käynnistys, ensin ajetaan sammutus ja se jälkeen käynnistys
start

}

Tämä esimerkki oli vain sitä varten miten käynnistetään ohjelma joka ei ole yhteensopiva suoraan käytettynä. Eli sh scripti oli vain suoritusta varten, mutta hyväksyi myös parametrin stop. Tulen tekemään myös ohjeen siitä miten ohjelmoida CentOS 7:n sopiva käynnistys scripti.

Työpöydän tallennus RaspBerry Pi:ssä

Jälleen RaspBerry Pi aiheinen kirjoitus. Aluksi on asennettava paketit: sudo apt-get install recordmydesktop gtk-recordmydesktop paketit.

Tosin jostain syystä video tulee pinkkinä, johtuen nähtävästi thoera kodekista joka on Raspberyssä.

(Kuvan kaappaus otettu Ubuntussa)

Yksinkertainen Javan asennus CentOS 7:n

Mene kansioon: cd /opt/.
Aja komento konsolissa: wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u67-b01/jdk-7u67-linux-x64.tar.gz"
Tämän jälkeen pura kansio komennolla: tar xzf jdk-7u67-linux-i586.tar.gz
Voit myös halutessasi ladata uudemman version.
Tämän jälkeen aja komento: 
Mene kansioon: cd /opt/jdk1.7.0_67/.
Aja komento: alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_67/bin/java 2 
Tämän jälkeen ajetaan komento oletus Javan asettamiseksi: alternatives --config java.
Java version tarkistus konsolissa: java -version.

Sitten asetetaan järjestelmä muuttujat: 
JAVA_HOME muuttuja:
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_67
JRE_HOME muuttuja:
export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_67/jre
PATH (polku)
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_67/bin:/opt/jdk1.7.0_67/jre/bin

tiistaina, marraskuuta 04, 2014

Centos 7 ja VNC serveri

Hieman muutoksia on tullut kyseiseen versioon, eli asennus ei enää tapahdu kuten ennen, ja josta kirjoitin aikasemmin tässä blogissa. Tämä ohje toimii vielä CentOS 6.6:ssa.
Mutta asiaan. Ensiksi asennetaan serveri komponentti ellei sitä ole jo asennettuna. Käytössäni olis CentOS 7 työpöytä versio eli ei siis serveri.
Paketin asennus: yum install tigervnc-server (täytyy olla root käyttäjänä, mene tähän tilaan joko su komennolla omassa päätteessä tai sitten kirjaudut ihan root käyttäjänä).
Seuraavaksi ajetaan komento: cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service.
Tämän jälkeen mennään tiedostoa muokkaamaan eli komento tähän: nano /etc/systemd/system/vncserver@:1.service.
Mutta jos haluat lisätä jollekkin muulle käyttäjälle vnc etätyöpöydän, niin aja komento adduser ja_käyttäjä.
Sitten tuon tiedoston sisältöön se näyttää kutakuinkin tältä:Nuo kohdat jossa on punaista tulee laittaa käyttäjänimi jolle haluat etätyöpöydän, omassa tapauksessa tein root käyttäjälle, eli se näyttää tältä:


Seuraavaksi laitetaan kuntoon palomuurin asetukset, komento tälle on: firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service vnc-server
Ja asetuksian uudelleen lataus: firewall-cmd --reload.
Seuraavaksi ajetaan komento: vncserver, jolla asetetaan salasana VNC:lle.


Seuraavaksi aja komento: systemctl daemon-reload. Jotta ohjelma käynnistyy bootin jälkeenkin,
aja komento: systemctl enable vncserver@:1.service.
Tämän jälkeen voit halutettasi bootata serverin tai koneen. Resoluution muuttaminen:

maanantaina, marraskuuta 03, 2014

Teamspeakin asennus CentOSiin

Tuli muutama tunti taisteltua Teamspeakin takia, että päätin tehdä lyhyen ohjeen miten asentaa ja konfiguroida se (Kaikki komennot ajetaan root tilassa).
Aluksi ajetaan ladataan paketti komennolla: wget http://ftp.4players.de/pub/hosted/ts3/releases/3.0.10.3/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.10.3.tar.gz
Seuraavaksi puramme sen: tar xzf teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.10.3.tar.gz
Sitten lisätään käyttäjä: adduser teamspeak3
Seuraavaksi pitää ajaa komento: usermod -s /sbin/nologin teamspeak3
Siirretään kansioon: mv teamspeak3-server_linux-amd64 /usr/local/teamspeak3
Anna oikeudet komennolla: chown -R teamspeak3 /usr/local/teamspeak3
Seuraavaksi kopioi tämä tiedosto kansioon /etc/init.d. (Muokkaa tarvittaessa polut)
Tämän jälkeen aja komento: chkconfig --levels 235 teamspeak3 on.
Tämän jälkeen voidaan käynnistää prosessi komennolla: service teamspeak3 start.
Kun ohjelma käynnistyy, tulee seuraavanlaise tekstit:


Mutta tätä ennen on hyvä konfiguroida.
Oletus tiedostossa on seuraavat:
# Example: The TSDNS server runs on on a box reachable as both as
# "teamspeak.com" and as "teamspeak-systems.de"
# So we might configure:
#public.teamspeak.com=12.13.14.15:10000
#test.teamspeak.com=12.13.14.15:12000
#private.teamspeak.com=12.13.14.15:14000
#voice.teamspeak.com=NORESPONSE
#*.teamspeak-systems.de=1.2.3.4:15000
#*=12.13.14.15:$PORT
Käyttämäni asetukset ovat:
machine_id=
default_voice_port=9987
voice_ip=0.0.0.0
licensepath=
filetransfer_port=30033
filetransfer_ip=0.0.0.0
query_port=10011
query_ip=0.0.0.0
dbplugin=ts3db_sqlite3
dbpluginparameter=
dbsqlpath=sql/
dbsqlcreatepath=create_sqlite/
logpath=logs
logquerycommands=1
Ei muuta kuin kokeilemaan... En vastaa mahdollisita bugeista käynnistys scriptissä ;)