tiistaina, syyskuuta 16, 2014

VNC serverin pystytys Ubuntussa

Asenna ensin Ubuntuun vnc server komennolla: sudo apt-get install vnc4server -y --force-yes.
Tämän jälkeen aja komento: vncserver. (Luo kotikansio alle tarvittavat tiedot)
Lisäksi on hyvä ajaa vncpasswd, jolla luot oman salasanan vnc:lle.
Tämän jälkeen aja komento: sudo nano /etc/init.d/vncserver
Lisää sinne sisältö:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          tightvncserver
# Required-Start:    $syslog
# Required-Stop:     $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: vnc server
# Description: http://www.namhuy.net
#
### END INIT INFO

unset VNCSERVERARGS
VNCSERVERS=""
[ -f /etc/vncserver/vncservers.conf ] && . /etc/vncserver/vncservers.conf
prog=$"VNC server"
start() {
 . /lib/lsb/init-functions
 REQ_USER=$2
 echo -n $"Starting $prog: "
 ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1
 RETVAL=0
 for display in ${VNCSERVERS}
 do
 export USER="${display##*:}"
 if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
 echo -n "${display} "
 unset BASH_ENV ENV
 DISP="${display%%:*}"
 export VNCUSERARGS="${VNCSERVERARGS[${DISP}]}"
 su ${USER} -c "cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}"
 fi
 done
}
stop() {
 . /lib/lsb/init-functions
 REQ_USER=$2
 echo -n $"Shutting down VNCServer: "
 for display in ${VNCSERVERS}
 do
 export USER="${display##*:}"
 if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
 echo -n "${display} "
 unset BASH_ENV ENV
 export USER="${display##*:}"
 su ${USER} -c "vncserver -kill :${display%%:*}" >/dev/null 2>&1
 fi
 done
 echo -e "\n"
 echo "VNCServer Stopped"
}
case "$1" in
start)
start $@
;;
stop)
stop $@
;;
restart|reload)
stop $@
sleep 3
start $@
;;
condrestart)
if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then
stop $@
sleep 3
start $@
fi
;;
status)
status Xvnc
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
exit 1
esac
Sulje ja tallenna tiedosto.
Aja komento: sudo chmod +x /etc/init.d/vncserver
Seuraavaksi luo kansio /etc kansion alle komennolla: sudo mkdir -p /etc/vncserver.
Luo tiedosto nimeltä/komennolla: sudo /etc/vncserver/vncserver.conf
Luo sinne seuraavanlainen sisältö: (HUOM. kirjaston tilalle oma tilisi nimi).
Sitten vielä käynnistykseen liittyvä komento: sudo update-rc.d vncserver defaults 99
Tämän jälkeen voit bootata koneen ja varmistaa että prosessi lähtee päälle.
Tässä vielä esimerkki tiedostot.
Yhteys luodaan seuraavanlailla. Eli koneen ip:1 eli sama kuin config tiedostossa. Tai voit käyttää myös pidempää muotoa eli ip:5901.

Ei kommentteja: