maanantaina, syyskuuta 29, 2014

Gitin käyttäminen konsolissa

Aluksi pitää olla kansiossa jossa on .git kansio.
Kun ollaan siinä kansiossa voidaan katsoa ensiksi vaikka projekti haaran tilanne komennolla git status.
Jos on jotain joka on muuttunut tai uutta, se näkyy eri värillä.Nämä tiedot voi lisätä haaraan komennolla git add
Tämän jälkeen pitää committaa tiedot komennolla git commit -a
Tämän jälkeen aukeaa nanossa dokumentti jossa on paljon tekstiä, kirjota jotain ensimmäiselle riville, eli vaikka mitä muutos koskee. Poistu nano:sta näppäinyhdistelmällä CTRL+X ja vastaa Y tai K.
Tämän jälkeen onkin vuorossa lataus varsinaiseen repository palvelimeen. Eli aja komento git push.
Komennolla git pull lataat repostory palvelimesta viimeisimmät "sorsat" eli lähdekoodit.

maanantaina, syyskuuta 22, 2014

NFS serveri ja asiakaskone

Aluksi perehdytään serverin pystyttämiseen...
Luultavimmin tarvittavat paketit on asennettuna jo, jos käytät CentOS:a. Voit kokeilla asentaa esim. paketteja yum install nfs-utils nfs-utils-lib.
Luultavasti saat seuraavan ilmoituksen:
Package 1:nfs-utils-1.2.3-39.el6_5.3.i686 already installed and latest version
Package nfs-utils-lib-1.1.5-6.el6_5.i686 already installed and latest version
Aja tämän jälkeen komento: chkconfig nfs on
Komento: service rpcbind start
ja komento: service nfs start
Aja tämän jälkeen komento: nano /etc/exports
Lisää sinne seuraava rivi (tietenkin oma jonka haluat jakaa NFS:n kautta).
Tallenna lopuksi.
Seuraavaksi siirrymme asiakaskoneeseen.
Asenna paketit (käytössä Kubuntu), komennolla sudo apt-get install nfs-common nfs-kernel-server.
Mene ensimmäiseksi editoimaan tiedostoa exports, komento: sudo nano /etc/exports.
Lisää kuvan mukainen (oma tietenkin) sisältö:

Seuraavaksi halutaan tietenkin että joka kerta kun käynnistämme koneen, tämä verkkolevy toimisi.
Eli fstabin kimppuun seuraavaksi.
Tee kuvan mukainen (tietenkin oma) muutos tiedoston loppuun esim.Voit testata tätä ilman boottia komennolla: sudo mount -v -t nfs -o 'vers=4' 192.168.1.13:/home/share /mnt/share.
Ei muuta kuin testaamaan... ;)

keskiviikkona, syyskuuta 17, 2014

Mindi Mondo järjestelmä levyn teko

Tässäpä lyhykäinen ohje Mindi, Mondo asennuksesta Ubuntuun. Oheinen PDF minkö tulen linkkaamaan on Centos:sta peräisin, joten pieniä eroja distrojen välillä (PDF).
Aluksi asenna paketit: sudo apt-get install mondo.
Jos pakettia ei löydy lataa repository:
wget ftp://ftp.mondorescue.org/ubuntu/`lsb_release -r|awk '{print $2}'`/mondorescue.sources.list
Lisää komennolla: sudo sh -c "cat mondorescue.sources.list >> /etc/apt/sources.list"
Aja päivitys komento: sudo apt-get update
Asenna mondo: sudo apt-get install mondo. Vanhemmissa Ubuntu versioissa varmaan joutuu asentamaan repositoryn.
(Tämä vain jos haluat tehdä bootti imagen)
Asennuksen jälkeen luo bootti levy ensin. Komento: sudo mindiVastaa kysymyksiin, mitä ruudulle tulee.
Seuraavaksi halutaan kernelin polku/kernel (Huom. Centosissa tätä ei tarvinnut tehdä).
Tässä tapauksessa /boot/vmlinuz-3.11.0-15-generic.


Seuraavassa vaiheessa pakataan sisältöä.

Vastaa seuraavaan kysymykseen myöntävästi. Koska halutaan tehdä boottaava levy.Boottaava "levy" on valmis.
Seuraavaksi aja komento sudo mondoarchive.
Seuraavassa kysytään jälleen kernelin polkua.


Seuraavassa vaiheessa luodaan data ja bootti levyä. Huom. kaikkia vaiheita ei ole kuvattuna tässä, vaan PDF joka on ylempänä on tarkoitettu tähän. Tosin se poikkeaa hieman koska tehty CentOS:lle.


Sitten vain odotellaan että palautuslevy valmistuu.tiistaina, syyskuuta 16, 2014

Qt:n kieli tiedostojen teko

Eli kun tehdään monikielinen ohjelma, aja komento lähdekoodi kansiossa:
lupdate *.ui *.cpp *.h -ts theocbase_ru.ts
lupdate theocbase.pro -ts theocbase_ru.ts

Kun kääntäminen on valmis aja komento: lrelease theocbase_ru.ts theocbase_ru.qm

Windowssissa jotta nämä komennot toimivat tulee käyttää Qt:n omaa komentokehoitetta.

Raspberry Qt ohjelmointia jälleen

Törmäsin erikoiseen ongelmaan kuvien/kuvakkeiden kanssa. Eli korjaus tähän löytyy projektin pro tiedostosta. Eli lisää "./" nämä tiedoston alkuun eli ./images.qrc. Nyt kun käännät lähdekoodin, niin kuvakkeiden pitäisi toimi moitteetta. Sama voi koskea myös sqlite qrc tiedostoa.
Tässä toimiva qt kehitys ympäristö (saattaa sisältää jotain minun omia projektejani, niistä selviät delaamalla ne :))

VNC serverin pystytys Ubuntussa

Asenna ensin Ubuntuun vnc server komennolla: sudo apt-get install vnc4server -y --force-yes.
Tämän jälkeen aja komento: vncserver. (Luo kotikansio alle tarvittavat tiedot)
Lisäksi on hyvä ajaa vncpasswd, jolla luot oman salasanan vnc:lle.
Tämän jälkeen aja komento: sudo nano /etc/init.d/vncserver
Lisää sinne sisältö:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          tightvncserver
# Required-Start:    $syslog
# Required-Stop:     $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: vnc server
# Description: http://www.namhuy.net
#
### END INIT INFO

unset VNCSERVERARGS
VNCSERVERS=""
[ -f /etc/vncserver/vncservers.conf ] && . /etc/vncserver/vncservers.conf
prog=$"VNC server"
start() {
 . /lib/lsb/init-functions
 REQ_USER=$2
 echo -n $"Starting $prog: "
 ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1
 RETVAL=0
 for display in ${VNCSERVERS}
 do
 export USER="${display##*:}"
 if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
 echo -n "${display} "
 unset BASH_ENV ENV
 DISP="${display%%:*}"
 export VNCUSERARGS="${VNCSERVERARGS[${DISP}]}"
 su ${USER} -c "cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}"
 fi
 done
}
stop() {
 . /lib/lsb/init-functions
 REQ_USER=$2
 echo -n $"Shutting down VNCServer: "
 for display in ${VNCSERVERS}
 do
 export USER="${display##*:}"
 if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
 echo -n "${display} "
 unset BASH_ENV ENV
 export USER="${display##*:}"
 su ${USER} -c "vncserver -kill :${display%%:*}" >/dev/null 2>&1
 fi
 done
 echo -e "\n"
 echo "VNCServer Stopped"
}
case "$1" in
start)
start $@
;;
stop)
stop $@
;;
restart|reload)
stop $@
sleep 3
start $@
;;
condrestart)
if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then
stop $@
sleep 3
start $@
fi
;;
status)
status Xvnc
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
exit 1
esac
Sulje ja tallenna tiedosto.
Aja komento: sudo chmod +x /etc/init.d/vncserver
Seuraavaksi luo kansio /etc kansion alle komennolla: sudo mkdir -p /etc/vncserver.
Luo tiedosto nimeltä/komennolla: sudo /etc/vncserver/vncserver.conf
Luo sinne seuraavanlainen sisältö: (HUOM. kirjaston tilalle oma tilisi nimi).
Sitten vielä käynnistykseen liittyvä komento: sudo update-rc.d vncserver defaults 99
Tämän jälkeen voit bootata koneen ja varmistaa että prosessi lähtee päälle.
Tässä vielä esimerkki tiedostot.
Yhteys luodaan seuraavanlailla. Eli koneen ip:1 eli sama kuin config tiedostossa. Tai voit käyttää myös pidempää muotoa eli ip:5901.

sunnuntaina, syyskuuta 14, 2014

exFAT

Tässä törmäsin ongelmaan joka koskee uusia isoja USB tikkuja. Eli tulee kuvan mukainen errori.


Ongelman ratkaisu on tässä.
Lisää ensin repository sudo apt-add-repository ppa:relan/exfat
Aja update komento: sudo apt-get update
Asenna paketit: sudo apt-get install fuse-exfat exfat-utils
Tämä ohje koskee ubuntu 12.04

perjantaina, syyskuuta 12, 2014

Cannot open shared object file Raspberyssä!

Saatko tällaisen errorin Raspberry Pi:ssä.
"error while loading shared libraries: libGLESv2.so: cannot open shared object file: No such file or directory"
Asenna seuraavat paketit: libgles2-mesa-dev libegl1-mesa-dev libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev.
Voi olla että samalla asentuu muitakin paketteja.

torstaina, syyskuuta 11, 2014

Raspberry Pi säätöä

Jos SD korttisi on 8gt, yleensä järjestelmä näkee vain 2gt. Ensimmäisen kerran kuin käynnistät koneen yleensä tulee valikko josta saa muutettua että käyttää koko sd korttia. Mutta jos jostain syystä painat vain exit, niin kyseisen valikon saa näkyviin komennolla: sudo raspi-config

SSH:n serverin asennus Ubuntussa

Jos saat oheisen virheilmoituksen:

The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: openssh-server : Depends: openssh-client (= 1:5.9p1-5ubuntu1) but 1:5.9p1-5ubuntu1.1 is to be installed Recommends: ssh-import-id but it is not going to be installed E: Unable to correct problems, you have held broken packages.

Aja ensin komento: sudo apt-get install openssh-client=1:5.9p1-5ubuntu1
Sitten: sudo apt-get install openssh-server

tiistaina, syyskuuta 09, 2014

Logitech K400 näppis ja Raspberry Pi


Avaa konsolissa seuraava tiedosto sudona: sudo nano /etc/modules.
Lisää tähän tiedostoon rivit:
hid_logitech
hid_logitech_dj

Tallenna ja boottaa kone niin näppiksen pitäisi toimia :).

lauantaina, syyskuuta 06, 2014

Vanhojen blogi tiedostojen sijainti

Tällainen pieni päivitys, että vanhojen blogieni tiedostot on ladattavissa osoitteesta: http://blogi.hallikainen.cc/